Skip to main content
Izjava

IZJAVA O OSLOBAĐANJU ORGANIZATORA OD ODGOVORNOSTI

Kao uvjet sudjelovanja mog djeteta na Dječjoj utrci izjavljujem da sam ga dobrovoljno registrirao na ovu utrku, da moje djete na utrci nastupa kao natjecatelj isključivo na moju vlastitu odgovornost te da sam upoznat s mogućim rizicima koje ovo natjecanje sadrži.

Prihvaćanjem ove Izjave oslobađam odgovornosti organizatora, ostale natjecatelje i treće osobe za eventualne nezgode, ozljede, narušeno zdravstveno stanje i svake druge materijalne i nematerijalne štete koje sam prouzročio ili pretrpio, a koje mogu nastati kao posljedica sudjelovanja moga djeteta u natjecanju, te se odričem prava na naknadu štete s navedenih osnova.

Upoznat sam da su svi video i audio zapisi natjecatelja, snimljeni od strane organizatora za vrijeme odvijanja natjecanja, vlasništvo organizatora, te se ovim putem odričem svih prava na iste kao i eventualne naknade vezane za korištenje tih materijala. Suglasan sam s tim da organizator pridržava sva prava na korištenje, kopiranje i distribuciju svih snimljenih audio, video i foto materijala.